3.Dívčí oddíl Konvalinky Ruda nad Moravou
Jsme parta holek, které baví být spolu. I když jsme všechny věkově i povahově hodně odlišné, spojuje nás jedno - skauting. Společně zažíváme různá dobrodružství v podobě her, družinovek, výprav, táborů, pobytů v přírodě.... Zažíváme jak radostné chvíle plné smíchu, tak chvíle vážné a přemýšlivé. Učíme se, jak pracovat v týmu, i jak překonávat samy sebe. Jak přežít v přírodě i v moderní společnosti. Snažíme se být všestranné a zároveň dobré v tom, co nás baví.

„Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a vše obnovující mocí."

- Antonín Benjamín Svojsík -

(zakladatel skautingu v Česku)Oddílový pokřik: Konvalinek bílá krása, radost, dobro všudy hlásá. Skautské tempo lidem udá, třetí dívčí oddíl Ruda!"

Pokud nevíte nebo si nejste jistí, co skaut přesně je, tak v tomto dokumentu najdete odpověď.Co je skauting