IdeaStřediskový pokřik

,,Slunce vyšlo nad obzor,

Boha chválí každy tvor.

Zákon rudských skautů praví,

úsměv v tváři všechno spraví.

Chraň slabšího, rváči domluv,

nehádej se, zbav se pomluv."Vlčata

Zákon vlčat: Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

Heslo vlčat: Naší nejlepší snahou buď čin!

Denní příkaz: Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!

Slib vlčat: Slibuji, že se budu snažit být dobrým synem své vlasti a poslušným

vlčetem své smečky, že každý den vykonám dobrý skutek. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)Světlušky

Zákon světlušek: 

  1. světluška mluví pravdu
  2. světluška je poslušná
  3. světluška pomáhá jiným
  4. světluška je statečná a veselá
  5. světluška je čistotná

Heslo světlušek: Pamatuj!

Příkaz světlušek: Buď lepší dnes než včera!

Slib světlušek: Slibuji, že vždycky budu dobrou dcerkou své vlasti, že budu poslušna

zákona světlušek. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)Skauti a skautky

Skautský zákon:

        a bratrem každého skauta (sestrou každé skautky)

Heslo skautů/skautek: Buď připraven(a)!

Denní příkaz: Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!

Skautský slib: Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce

v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákonym duší i tělem být

hotov(a) pomáhat bližnímu. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)Slib (vlčat, světlušek, skautů i skautek) je v našem středisku možné skládat vždy jen dvakrát

v roce, na letním táboře a na podzim při výročním ohni ke vzniku republiky. Slib můžeš složit

jen tehdy, dokončil(a)-li jsi úspěšně nováčkovskou zkoušku, a vedení oddílu Tě ke složení slibu

vyzvalo. Složením slibu vstupuješ do celosvětového společenství skautů a skautek a bereš

na sebe nelehký závazek, který Tě bude provázet po celý život (protože tento slib Tě nezavazuje jen,

když se účastníš nějaké skautské akce, ale kdykoliv a kdekoliv), a že vedení oddílu od Tebe s důvěrou

očekává, že budeš dobrým příkladem pro všechny ostatní členy, zejména pro ty, kteří jsou ještě nováčky.Skautské pozdravy

Vlčata a světlušky: Pravá ruka je zvednuta do výše ramen se vztyčeným ukazováčkem

a prostředníkem rozevřeným do V, palec tiskne dva prsty k dlani na znamení ochrany všeho,

co je slabší. Dva vztyčené prsty označují dva body slibu.Skauti a skautky: Pravá ruka je zvednuta do výše ramen. Tři vztyčené střední prsty pravé ruky

připomínají tři body skautského slibu; palec, položený na malíček přitisknutý k dlani,

znázorňuje ochranu slabšího silnějším.Tyto skautské pozdravy mohou užívat jen ti, kteří složili slib. Zdravíme tehdy, jsme-li v kroji.

Nejčastěji se pozdrav používá při vztyčování nebo snímání státní vlajky a při jejím nesení. Nosíme-li

pokrývku hlavy (podle krojového předpisu), není ruka zvednuta do výše ramen, ale dotýká se ukazovákem

pokrývky hlavy.Tajný nebo krátký pozdrav se užívá, zdraví-li se skauti mezi sebou navzájem (obvykle při slavnostních

příležitostech, na závodech apod.). Tento pozdrav se provádí tak, že pravá ruka se rychle vztyčí a zase

spustí dolů, prsty jsou přitom sevřeny předepsaným způsobem.Podání ruky mezi skauty

Skauti si mezi sebou podávají levou ruku (od srdce) se zkříženými malíčky.

Lord Baden-Powell se ve své knize "Skauting pro chlapce" uvádí pouze, že skauti si podávají levou ruku,

ale dál to nijak nevysvětluje. Tradované vysvětlení je, že levá ruka je od srdce a zkřížený malíček je

znamením bratrství a sounáležitosti mezi všemi skauty.

Zkřížené malíčky jsou výsadou snad jen českých skautů, možná ještě nanejvýš středoevropských. Zkřížené

údajně proto, že v době totality byly jasným zařazením o jeho nositeli.


Webdesign - Matouš Jezerský - dev.mjapps@gmail.com