PatroniPrastarou tradicí, kdy většina lidí byla věřících, bylo přiřazovat jednotlivým společenstvím, sortám, svého patrona. Ten že je má ochraňovat a pomáhat jim ve všech jejich těžkostech či zkouškách. A tak jako myslivci mají sv.Huberta, hasiči sv.Floriána, horníci sv.Barboru, tak i my, skauti, mamáme své patrony.skauti - sv.Jiřísvětlušky - sv.Alžběta Durynskávlčata - sv.František z Asissyroveři a rangers - svatý Pavel z Tarsu


Webdesign - Matouš Jezerský - dev.mjapps@gmail.com