SponzořiNáš jediný příjem je přímo odkázán na finanční dotace a Vaše finanční dary. Každoroční finanční podporou nám pomácháte vytvářet pestřejší a kvalitnější program pro zvyšující se zájem dětí o naši organizaci.Rádi vždy přivítáme finanční i materiální dary, které nám napomohou k větší spokojenosti dětí a podpoře střediska.Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.Děkujeme.www.olsany.czwww.ruda.czwww.bohutin.czwww.obecbohdikov.czwww.rps.czwww.wolfhaus.cz

a další: